Til Forsiden
Hvad er en metalbeskrivelse?
 
Næste mentalbeskrivelse - link
 
 
 
 

HVAD ER EN MENTALBESKRIVELSE ???

DKK´s mentalbeskrivelse har til formål at beskrive noget af det, vi ikke umiddelbart kan iagttage hos vores hunde, og hvor man får mulighed for, under trygge forhold, at iagttage og se sin hunds reaktioner på forskellige aktiviteter.

Beskrivelsen udføres normalt når hunden er mellem 10 og 24 måneder og resultaterne vil så indgå i racestatistikken. Ældre hunde kan også beskrives, men den yderligere erfaring hunden har fået, kan give et ikke helt korrekt resultat, men det er en rigtig god måde at lære sin hund bedre at kende på.

Enhver hund er et produkt af arv og miljø. Hunden kommer til verden udstyret med en masse medfødte, individuelle anlæg, men anlæg skal udvikles for at komme til udfoldelse.

Mentalbeskrivelsen giver positive udslag, på hunde der fra deres tidligste hvalpealder er blevet godt præget af mennesker, og som desuden har haft en indholdsrig opvækst i et afvekslende miljø.

I mentalbeskrivelsen gennemgår hunden en række momenter, som øger hundens stressniveau. På denne måde kan man beskrive hundens evne til at koncentrere sig og ikke mindst dens evne til at afreagere på det, som den udsættes for.

Der er en forskellig ønskeprofil på hver race. For de fleste racers vedkommende er der taget hensyn til at de skal være alsidige og kunne fungere som arbejdshund, men også trives som familiehund både i by og på land.

Ønskeprofiler er lavet ud fra en tænkt hund, ud fra det mest optimale, der kan forestilles at kunne opfylde de krav, der stilles til en hund i vort samfund i dag.


HUSK HUSK HUSK !!!
Man skal ikke være bange for at stille med sin hund til en mentalbeskrivelse, for man får samme hund med hjem bagefter .
Eneste forskel er, at man får et skema, som siger noget om hundens adfærd og dens arvelige anlæg, disse oplysninger kan skabe forståelse for hvorfor hunden reagerer som den gør og hvilke forventninger man bør have i hverdagen og til træning .


Regelsæt for mentalbeskrivelse: http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2284